Historie DVD

Začalo to bojem mezi Super Diskem (prosazovala ho například Toshiba, Matsushita, Time) a Multimedia CD - MMCD, které prosazovali Sony a Philips. Protože to na dohodu nevypadalo, ustanovili "velká zvířata" v počítačovém světě "DVD Konsorcium", které mělo za úkol sjednotit technologii a vytvořit universální formát.

Proto v roce 1995 světlo světa spadřilo DVD.

Jak to pracuje?

CD a DVD pity

Běžným pohledem od sebe DVD a CD nerozeznáte. Data na disku jsou uložena jako prohlubně ve spirále. Větší kapacita DVD je dosažena zmenšením prohlubní a zkrácením mezer mezi prohlubněmi.

Aby se velikost média ještě zvýšila, je možné použít:

Dvouvrstvý disk - Na jedné straně média jsou dvě vrsty (tvoří sloupeček - nevím, jak to líp napsat). Nelze zapsat dvojnásobek dat, protože ve truhé vrsvě nejsou data tak nahuštěná, ale i tak je navýšení kapacity pěkné, zhruba z 4,7 GB na 8,5 GB.

Oboustraný disk - Jednoduché řešení, které zvyšuje kapacitu dvounásobně. Nevýhodou je, že pokud chcete číst data z druhé strany, musíte disk manuálně obrátit.

V současné době má DVD využití při distribuci filmů, využívá MPEG-2 kompresi. O té píšu jinde.

Zápis a formáty DVD

Dnes již jsou DVD vypalovačky běřnou záležitostí a jde je koupit za něco málo přes 2.000,-Kč. Ještě asi před dvěma lety dal strýc za Sony DVD vypalovačku asi 25.000,-Kč.

Problém při pálení je, že není jednotný DVD formát, je jich pět:

DVD-R

Je to v podstatě obdoba CD-R s kapacitou 4,7 GB.

Je to asi nejrozšířenější formát DVD současnosti, pálí ho většina mechanik.

DVD-RW

Jedná se o DVD-R v přepisovatelné verzi.

DVD+RAM

Přepisovatelný formát DVD. Při pálení se médium zahřívá na 500 - 700°C, při mazání na 200°C. Disk je velmi! citlivý na špínu. Dá se přepsat až 100.000 krát.

DVD+RW

Tento formát klade důraz na úschovu dat, nikoli na video. K této skupině se připojila firma Microsoft.

Budoucnost

Firmy Hitachi, LG, Matsushita Pioneer, Philips, Sony a několik dalších se vrhli do Blue-ray disků. Název je odvozen z barvy laseru.

Technologie již je funkční a prototypy jsou na světě. Kapacita těchto médií je 27 - 50 GB.

Druhá možnost je HD-DVD, který využívá stávající technologii DVD, avšak užívá novější kodek pro komprimování videa MPEG-4. Tím se dosahuje stejné kvality, i když je datový tok nižší (a tím i velikost videa). Standard počítá s využitím na poli technologie HDTV, která se chystá vytlačit PAL a NTSC.

Video na PC: Vytvořeno v roce 2005 a víc. Autorem je Jan 'Šlaha' Šlahora. Veškerá práva vyhrazena autorům článků. Pokud není uvedeno jinak, jsem to já.