Nabídka "Přejít" - VirtualDUB

Co k čemu je

Nabídka Přejít

Tato nabídka slouží pouze k posunu na časové ose, přesto k ní napíšu popis. I když to asi chápete i bez něj. Třebá já to nechápu ani s ním.

Začátek
skočí na záčátek.
Konec
skočí na konec.
Předchozí snímek
posune o jeden snímek zpět. To je 1/25 vteřiny (čtyři setiny).
Další snímek
posune o jeden snímek vpřed. To je 1/25 vteřiny (čtyři setiny).
Předchozí klíčový snímek
skočí na předchozí klíčový snímek, kolik jich je ve videu uvidíte v nabídce "Soubor"/Informace o souboru...
Další klíčový snímek
skočí na následující klíčový snímek, kolik jich je ve videu uvidíte v nabídce "Soubor"/Informace o souboru...
Zpět o 50 snímků, Vpřed o 50 snímků
skočí zpět/vpřed o pdesát snímků (standrardně dvě veřiny.)
Předchozí vynechaný snímek, Další vynechaný snímek
nevím
Předchozí výběr, Další výběr
nevím.
Přesun na začátek výběru
pokud máte výběr, tímto se přesunete na jeho začatek.
Přesun na konec výběru
pokud máte výběr, tímto se přesunete na jeho konec.
Předchozí scéna
skočí na předchozí scénu, kde proběhl střih.
Další scéna
skočí na další scénu, kde proběhl střih.
Jít na snímek
skočí na snímek, který zvolíte.

Předchozí: nabídka "Upravit"
Další: nabídka "Video"

Nahoru

Video na PC: Vytvořeno v roce 2005 a víc. Autorem je Jan 'Šlaha' Šlahora. Veškerá práva vyhrazena autorům článků. Pokud není uvedeno jinak, jsem to já.