Nabídka "Video" - VirtualDUB

Nabídka Video
Filtry...
nastavení filtrů, které chcete aplikovat na video.
Rychlost...
nastavení počtu snímků za sekundu. Doporučuju neměnit.
Barevná hloubka...
nastavení systému míchání barev.
Komprese...
nastavení kodeků.
Výběr rozsahu...
vybíráte čas videa, kterou chcete zpracovávat. Nerozumím tomu.
Přímá kopie
s videem není pracováno.
Rychlá rekomprese
změna kodeku nebo datového toku.
Normální rekomprese
změna kodeku, barevné hloubky, rychlosti a výběru rozsahu.
Úplné zpracování
video je kompletně překódováno.
Srovnávací tabulka.
Kopírovat vstupní (výsupní) snímek do schránky
funguje to podobně jako klávesa "Print screen", akorát to otiskne jenom vstupní (výstupní video).
Zkontrolovat video na chyby....
hledá ve videu nečitelné snímky. Co to je nevím.
Mód chyb
nastavení upozorňování na chyby při dekódování videa.

Srovnávací tabulka

Mód zpracování Filtry... Rychlost... Barevná hloubka... Komprese... Výběr rozsahu...
Přímá kopie Ne Ano Ne Ne Ano
Rychlá rekomprese Ne Ano Ne Ano Ano
Normální rekomprese Ne Ano Ano Ano Ano
Úplné zpracování Ano Ano Ano Ano Ano

Předchozí: nabídka "Přejít"
Další: nabídka "Audio"

Nahoru

Video na PC: Vytvořeno v roce 2005 a víc. Autorem je Jan 'Šlaha' Šlahora. Veškerá práva vyhrazena autorům článků. Pokud není uvedeno jinak, jsem to já.