Nabídka Soubor - VirtualDUB

Co k čemu je

Nabídka Soubor
Otevřít video soubor
otevře soubor, s kterým budete dále pracovat
Znovu otevřít video soubor
funguje to jako "Obnovit" v internetovém prohlížeči: znovunahrání videa, pokud jste ho v jiném programu nějak upravili
Přidat AVI segment...
přidá k jednomu souboru druhý.
Náhled - vstup...
přehraje vstupní video.
Náhled - filtrovaný...
přehraje video s filtry, které jste nastavily.
Náhled - výstup od začátku...
Přehraje video podle vašeho nastavení.
Spustit analýyu videa
nevím
Uložit jako AVI...
uložit video
Uložit ve starém formátu AVI
uloží video podle normy AVI 1.0
Uložit segment AVI...
uloží část videa.
Zavřít video soubor
uzavře otevřený soubor, přičemž VirtualDUB nechá spuštěný.
Informace o souboru
zobrazí informace o video a audiokodecích.
Vložit textové informace
netuším.
Uložit ořezané AVI, Uložit ořezaný master
nevím.
Uložit sekvenci obrázků
uloží každý sním z videa (normálně jich je 25) do vámi zvoleného formátu.
Uložit WAV
uloží zvukovou stopu do souboru WAV.
Nahrát nastavení zpracování, Uložit nastavení zpracování
VirtualDUB dokáže uložit nastavní zpracování videa. A dělá se to tady.
Spustit frame server...
ve VirtualDUBu otevřete soubor, tímto příkazem ho uložíte a v jiném programu, který neumí otevřít AVI, otevřete tento soubor.
Zachytit do AVI...
Virtual DUB umožňuje nahrát video z TV karty, tímto se zapíná speciální nahrávací mód.
Spustit script...
pořádně nevím
Job control...
fajn věc, takový manažer prací. Umožňuje spouštět procesy, aniž byste museli sedět u počítače.

Asi nemá cenu rozebírat všechno, většině nejspíš rozumíte.

Předchozí: Popis
Další: Nabídka "Upravit"

Nahoru

Video na PC: Vytvořeno v roce 2005 a víc. Autorem je Jan 'Šlaha' Šlahora. Veškerá práva vyhrazena autorům článků. Pokud není uvedeno jinak, jsem to já.