Nabídka Upravit - VirtualDUB

Co k čemu je

Nabídka Upravit
Undo
klasické "Zpět", pokud je aktivní, je u něj popis toho, co "zpětuje".
Redo
klasické "Vpřed", pokud něco "odzpětujete", tímto to můžete vrátit.
Odstranit
práce se schránku, vyjme video a vy jej můžete vložit na jiné místo. Na původním místě nezůstane.
Kopírovat
pracuje jako Odstranit, s tím rozdílem, že video nechá i na původním místě. Pokud ho někam vložíte, budete ho mít ve videu dvakrát.
Vložit
jestliže něco máte ve schránce (viz Odstranit a Kopírovat), tímto to tdo videa vkládáte.
Smazat
odstraní z videa část filmu. Nemáte to ale nikde ve schránce, takže to vrátíte leda tak přes Undo.
Smazat výběr
pokud označíte nějakou část videa, tímto výběr smažete.
Vybrat vše
vybere celé video.
Nastavit začátek výběru
pokud chcete smazat část videa, tímto vyberete začátek této části.
Nastavit konec výběru
zde volíte konec výběru (viz výš) .
Maska vybraných snímků, Odmaskovat vybrané snímky
nevím.
Vrátit všechny změny
vrátí video do stavu, v jakém jste s ním začínali.

Předchozí: Nabídka "Soubor"
Další: Nabídka: "Přejít"

Nahoru

Video na PC: Vytvořeno v roce 2005 a víc. Autorem je Jan 'Šlaha' Šlahora. Veškerá práva vyhrazena autorům článků. Pokud není uvedeno jinak, jsem to já.